jednat s lidmi

Jak jednat s lidmi – naučte se komunikovat

Umět komunikovat s lidmi je dovednost, ke které má někdo vrozené předpoklady, jiný se jí naučil a další s ní má problémy. Skutečnost se má tak, že je schopnost úspěšně jednat s lidmi velice ceněná.

Je potřeba si uvědomit, že každý den přijdeme do styku s mnoha lidmi – ať už mají jakoukoli pozici, postavení, zaměstnání. Disponovat emoční inteligencí a umět s lidmi jednat jak v pracovním, tak i osobním životě by mělo být cílem každého z nás. Jenže jak tohoto cíle dosáhnout?

Chcete se naučit správně jednat s lidmi?

Také jste vždycky tajně záviděli lidem, kteří se při rozhovoru s někým jiným srdečně usmívali a vypadali naprosto klidně a sebejistě, zatímco vám se v podobné situaci třásla kolena, potily dlaně a zadrhával hlas?

I když ke komunikaci s lidmi nemáte vrozené předpoklady, můžete se to naučit. Ve skutečnosti umět jednat s lidmi v pracovním či osobním světě není taková věda – chce to jen znát základní pravidla.

Nesuď knihu podle obalu

Je to možná staré a po letech otřepané klišé, ale pořád má něco do sebe. Hodně lidí má tendence někoho odsoudit po pár vteřinách a může za to vzhled. Jenže vizáž daného člověka nevypovídá o tom, jaké měl úspěchy, čeho dosáhl nebo v čem je dobrý.

Proto nikdy nedávejte na první dojem – mohli byste se zmýlit. Upravený muž či dokonalá žena totiž nemuseli ničeho dosáhnout, jen dobře vypadají. Zatímco muž v obyčejné košili nebo žena ve vybledlém sáčku toho mohou mít za sebou tolik, že by mohli druhé inspirovat. Zamyslete se nad tím.

Poslouchejte, co vám druzí říkají

Víte, v čem většina lidí hodně pokulhává? Ve schopnosti naslouchat druhým. Často máme tendence mluvit o sobě, ale jen málokdy jsme schopni naslouchat tomu, co se nám jiní snaží říci. A to je škoda.

Tím, že budete druhé poslouchat, jim dáte najevo, že jsou pro vás důležití, že vás zajímají a že vám není jedno, co vám říkají. Představte si konverzaci s druhými lidmi jako pomyslnou váhu, u které by měly být obě misky v rovině.

Naučte se vcítit do toho druhého

Pokud si mezi jinými lidmi neustále budete prosazovat pouze to svoje, pak se nikdy nenaučíte s nimi správně jednat. Je to velice jednoduché, ale i přesto v tom tolik lidí chybuje. Jestliže chcete znát tajemství schopnosti správně jednat s lidmi, měli byste se naučit dívat se na věci i z jejich úhlu pohledu.

Díky tomu snadněji pochopíte, proč druzí dělají to či ono nebo proč jednají tak, jak jednají. I to je klíčem k tomu, abyste byli v komunikaci s ostatními úspěšní.

Neostýchejte se ocenit druhé

Každý rád slyší pochvalu, každý má rád, pokud někdo ocení jeho práci nebo úspěch. Proto buďte k lidem upřímní a oceňte je, když si to zaslouží. Projev uznání není důkazem slaboty, ba naopak. Chvály je v dnešní době jako šafránu a je potřeba to změnit.

Jakmile někoho za něco pochválíte nebo mu vyjádříte své uznání, vzbudíte v něm důvěru a utvrdíte jej v tom, že to dělá dobře.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *